Manfred Hofstede

Gerben Wind

Richard Hartgers

Chiel van den Born

Jeroen Spijkerman

Wouter Schellekens

Johan Löwik

Leider: Johan Löwik

Tel: 06-53241699

Mail: j.lowik@ava-luchttechniek.nl

Achter van links naar rechts: Johan Löwik, ?, Manfred Hofstede+ en Gerben Wind.

Voor van links naar rechts: Chiel van den Born, Wouter Schellekens, Roy Mulder en Richard Hartgers.