De sponsorcommissie van SVVN heeft als doel de financiële positie van SVVN  te versterken door het verkrijgen van, bij voorkeur financiële, middelen uit het bedrijfsleven en andere bij SVVN betrokken instanties, organisaties en particulieren. Daarbij hechten wij veel waarde aan laagdrempeligheid, sociale betrokkenheid en lokaal ondernemerschap. Wij hebben de visie om ‘van binnen naar buiten’ te denken en daarmee de aantrekkelijkheid voor sponsoren binnen onze vereniging te vergroten.

 

De sponsorcommissie bestaat uit:

Jeroen Santema – voorzitter (zitting in hoofdbestuur SVVN)

Henk Tijhuis – secretaris

Vacant – financiën

Erik Vliek – accountmanager

Vacant – accountmanager

Vacant – accountmanager

Jeroen Santema

06 22993516

sponsor@svvn.nl