Het hoofd van Beheerscommissie is tevens voorzitter van de commissie en vertegenwoordigt de Beheerscommissie in het Algemeen Bestuur als bestuurslid. Deze commissie is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de gebouwen, velden/terreinen alsmede de exploitatie van de kantine.

Hoofdtaken (Beheerscommissie):

– Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de velden, accommodatie en inventaris van de vereniging.

– Beheer en onderhoud (inclusief alle inventaris alsmede technische voorzieningen) van accommodatie, waaronder bestuurlijke ruimten, recreatieve ruimten en kleedkamers.

– Verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine, waaronder de personele bezetting, inkoop, voorraadbeheer en verkoop.

Een greep uit de plannen van de afgelopen/ huidige periode: realisatie voetbalcourt, toiletten renovatie, elektra installatie up to date maken volgens huidige NEN normen, kozijnen renovatie, realisatie multifunctionele ruimte, etc.

Mochten er mensen en/of afdelingen binnen de vereniging zijn die wensen hebben m.b.t. het beheer van de accommodatie of een opmerking hebben over de staat van ons complex dit bij voorkeur melden op volgend email adres: beheer@svvn.nl.

Mensen die graag deel uit zouden willen maken van deze vrijwilligersgroep of op een andere manier hun steentje bij zouden willen dragen aan het beheer van onze accommodatie mogen natuurlijk ook reageren.

Vacant